nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 21 lipca 2004 r.


Ustalono, że spotkania Członków Kierownictwa będą się odbywały w poniedziałki o godz. 900, a w pozostałe dni tygodnia o godz. 800; natomiast posiedzenia Kolegium Ministra – w środy o godz. 1200
Ustalono, że kalendarz aktywności Członków Kierownictwa będzie przekazywany przez ich Sekretariaty do Sekretariatu Ministra na bieżąco - na dany dzień i na najbliższy tydzień.
Ustalono podjęcie przez Dyrektora Generalnego działań mających na celu zatrudnienie 3 osób oddelegowanych z Ministerstwa Finansów na czas pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu przez Pana Pawła Sztwiertnię.
Ustalono, że konferencje prasowe będą organizowane o godz. 1200, terminy do uzgodnienia.
Biuro Prasy i Promocji zostało zobowiązane do przekazywania do Sekretariatów Członków Kierownictwa codzienne do godz. 745 „Serwisu PAP” i przeglądu prasy
Ustalono zakres czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zarządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie zostanie przygotowane w dniu dzisiejszym
Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny został zobowiązany do przygotowania do piątku (23.07.04) rano informacji na temat zespołów działających przy Ministrze Zdrowia celem dokonania ich przeglądu.
Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przygotowania w dniu dzisiejszym notatki w sprawie zaległości w wydawaniu decyzji dot. rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przygotowania i zorganizowania spotkania Kierownictwa Ministerstwa z Zarządem Narodowego Funduszu Zdrowia, do końca tygodnia.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2120 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.