nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 22 lipca 2004 r.


Ustalono, że Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu zainicjuje w trybie pilnym prace zmierzające do zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, w celu wprowadzenia zmian dotyczących terminu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy (LEP).
Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia zwróci się do zewnętrznych ekspertów i ośrodków eksperckich o opinię w sprawie przyjętego przez Sejmową Komisję Zdrowia tekstu projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Koordynuje Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Ustalono, że prace nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych innych ustaw koordynuje Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Ustalono, że Kierownictwo Ministerstwa przedstawi plan działania na najbliższe 12 miesięcy, wraz z harmonogramem prac, na konferencji prasowej, która według wstępnych ustaleń odbędzie się w dniu
4 sierpnia 2004 r., o godz. 1200.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2214 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.