nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 lipca 2004 r.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przygotowania projektu zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (dotyczące przesunięć i nadwyżek). Zarządzenie po podpisaniu przez Ministra Zdrowia zostanie przesłane do Ministra Finansów.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przygotowania sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2003 w celu przedłożenia Radzie Ministrów w dniu 04 sierpnia 2004 r.
Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu została zobowiązana do przygotowania materiałów dla Członków Kierownictwa dotyczących pracy Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu.Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2339 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.