nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 09 sierpnia 2004 r.


Omówiono sprawy organizacyjne związane z porządkiem obrad Rady Ministrów, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2004 r. oraz 68. posiedzeniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanego na 10-12 sierpnia 2004 r.
Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny został zobowiązany do przygotowania w dniu dzisiejszym do godz. 12.00 informacji dotyczącej obiegu dokumentów wpływających do Ministerstwa Zdrowia z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełniania tych kryteriów.
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2104 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.