nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 06 sierpnia 2004 r.Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych,
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych.
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktu leczniczego.
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Przyjęto propozycję zmiany zawartej w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów dotyczące terminu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy (LEP) i ustalono przesłanie projektu do uzgodnień międzydepartamentalnych.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Ustalono, że 10-08-2004 r. (wtorek) na posiedzenie Kierownictwa Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji przygotuje założenia do projektu budżetu ustawy na 2005 r. w części 46 – Zdrowie
Ustalono, że 12-08-2004 r. (czwartek) zostanie omówiony stan prac nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Ustalono, że 13-08-2004 r. (piątek) zostanie omówiony monitoring systemu recept, przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2154 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.