nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 03 sierpnia 2004 r.


Ustalono, że na Kierownictwie w poniedziałek będą omawiane sprawy zamieszczone w porządku obrad Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
Sprawy dotyczące posiedzeń Sejmu RP, Senatu RP i Komisji będą omawiane w poniedziałki przed planowanym posiedzeniem.
Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej został zobowiązany do przygotowania w dniu 03-08-2004 r. (przed posiedzeniem Rady Ministrów) notatki w sprawie realizacji programów polityki zdrowotnej.
Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia został zobowiązany do przygotowania do dnia 04-08-2004 r. materiałów dla Członków Kierownictwa dotyczących prac nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie innych ustaw.
Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny został zobowiązany do poinformowania wszystkich Dyrektorów Departamentów, aby zapoznali się z ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny została zobowiązana do przygotowania stanowiska w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w świetle artykułu "Jesteś tęga, szczupła i tak dostaniesz lek" opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 30-08-2004 r.
Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny została zobowiązana do przygotowania notatki dotyczącej nielegalnego funkcjonowania ogólnodostępnej apteki mieszczącej się przy ul. Marszałkowskiej 62.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2099 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.