nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 sierpnia 2004 r.


Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych,
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje; Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Omówiono propozycję zmiany przeznaczania rezerwy celowej poz. 34 na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Ustalono kontynuację dyskusji w dniu 18-08-2004 r. po uzupełnieniu materiału o dodatkową informację. Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Nadzoruje; Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu
Omówiono stan prac nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw. Stwierdzono konieczność zorganizowania w trybie pilnym spotkania z udziałem Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia i Departament Prawny Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Ustalono, że w związku z projektowanym wejściem w życie w dniu 1 października 2004 r. ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych istnieje potrzeba przygotowania w trybie pilnym, przez właściwe Departamenty, aktów wykonawczych do ustawy.
Ustalono, że Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia przygotuje informację na temat wydatkowania przyznanego Rzeczypospolitej Polskiej Grantu Japońskiego na przygotowanie "Drugiego projektu ochrony zdrowia".


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2204 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.