nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

4. Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie

5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

7. Ministerstwo Finansów

8. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10. Rządowe Centrum Legislacji

11. Śląski Urząd Wojewódzki

12. Wojewoda Zachodniopomorski

13. Wojewoda Lubuski

14. Wojewoda Opolski

15. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

16. Wojewoda Śląski

17. Wojewoda Świętokrzyski

18. Wojewoda Warmińsko - Mazurski

19. Wojewoda Wielkopolski

20. Agencja Oceny Technologii Medycznych

21. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

22. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

23. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24. Krajowy Konsultant w dziedzinie urologii

25. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

26. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

27. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

28. Porozumienie Zielonogórskie

29. Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

30. Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa

31. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

32. NSZZ "Solidarność"

33. stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

34. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego
w Łodzi

35. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie angiologii

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-21
Data publikacji:
       2012-08-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 5513 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.