nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 20 sierpnia 2004 r.


Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień społecznych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.
Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień społecznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Ustalono przyjęcie i skierowanie do Rady Ochrony Pracy materiał "Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r." oraz "Informację o działalności służby medycyny pracy".

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz StanuOpracowało:
Akceptował:
Biuro Ministra
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Rafał Niżankowski

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2202 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.