nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 25 sierpnia 2004 r.


Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Odpowiedzialny: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny
Omówiono projekt Informacji dodatkowej do Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2003.
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego został zobowiązany do przekazania Członkom Kierownictwa w dniu 25-08-2004 r. Uchwały nr 19/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2004 roku.
Projekt "Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006", opracowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zdjęto z porządku obrad z powodu niekompletnego przygotowania dokumentów.
Pan Wojciech Figiel Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej został zobowiązany do przygotowania propozycji zmian, wynikających z uzgodnień roboczych z Ministerstwem Finansów, do projektu ustawy o ustanowieniu programu "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 - 2010".


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1976 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.