nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 26 sierpnia 2004 r.


Kierownictwo nie zaakceptowało przedstawionej propozycji podziału karetek w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.
Ustalono ponowne omówienie po analizie kryteriów podziału.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Omówiono Informację dodatkową do sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2003.
Ustalono kontynuację dyskusji w dniu 27-08-2004 r.
Omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów i szczegółowo przedyskutowano uwagi do Programu Rządowego - Pilotaż 2005-2007 "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".
Ustalono, że przedstawiona zostanie opinia Ministra Zdrowia, zgodnie z którą projekt wymaga dopracowania w części dotyczącej zakresu świadczeń zdrowotnych oraz sposobu i trybu finansowania.
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2043 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.