nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 31 października 2012 r.


1. Projekt opinii Ministra Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 188)
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Sekretarz Stanu

2. Aktualizacja wykazu ekspertów Głównego Inspektoratu Sanitarnego biorących udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zaakceptowało przedstawioną informację.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”.

Projekt uchwały Rady Ministrów o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”

- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli
i Skarg, Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Projekt programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- termin realizacji: 02-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-09
Data publikacji:
       2012-10-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1570 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.