nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 31 sierpnia 2004 r.


Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 31 sierpnia 2004 r. godz. 9.00, a w szczególności uwagi Ministra Finansów do Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2003.
Omówiono pismo Pana prof. Wojciecha Rowińskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej w sprawie finansowania leczenia zagranicznego chorych oczekujących na przeszczepienie płuca.
Omówiono pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Zobowiązano Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej w celu ustalenia ostatecznej wysokości opłat za ww. procedurę.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2075 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.