nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 1 września 2004 r.


Omówiono porządek obrad Kolegium Ministra w dniu 1 września 200 4 r.
Ustalono, że w celu usprawnienia przebiegu obrad Kolegium zostanie opracowany, do dnia 10 września 2004 r., regulamin funkcjonowania Kolegium Ministra.
Zobowiązano Pana Sławomira Waszczyńskiego Dyrektora Generalnego do przedstawienia w dniu 1 września 2004 r. do godz. 11.00 pełnej informacji dotyczącej punktu porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów "Sektorowe programy bazujące na „Strategii Informatyzacji RP – ePolska 2004 – 2006”, w którym zawarty jest program "Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006". Dokument przewidziany jest do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 10 września 2004 r.
Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny
Omówiono projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania Raportu dotyczącego finansowania ochrony zdrowia.
Ustalono, że projekt wymaga dopracowania w trybie pilnym.
Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2306 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.