nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 2 września 2004 r.


Omówiono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ustalono, że projekt wymaga dopracowania i ponownego przedłożenia pod obrady Kolegium w dniu 3 września 2004 r.
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Omówiono notatkę w sprawie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Zobowiązano Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu do przedstawienia sprawy Kierownictwu Ministerstwa Zdrowia, w terminie do dnia 6 września 2004 r.
Omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 2 września 2004 r.
Ustalono, że Minister Zdrowia wycofuje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej przygotowane przez Dyrektora Generalnego, podtrzymane natomiast zostaną uwagi zgłoszone przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego do Planu zamknięcia kopalń w latach 2004-2007.
Omówiono harmonogram prac związany z projektem sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz.78 z późn. zm.).
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2211 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.