nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia KierownictwaUstalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 7 września 2004 r.1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
Ustalono:
przyjęcie dokumentu po uwzględnieniu uwag wynikających z dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z dwutygodniowym terminem zgłaszania uwag.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- referował Pan Piotr Błaszczyk Polityki Lekowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia
- referował Pan Piotr Błaszczyk Polityki Lekowej.
Ustalono:
przyjęcie projektów, po uwzględnieniu zmiany terminu na 30 czerwca 2005 r, wykorzystania druków recept wydrukowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia o receptach
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z dwutygodniowym terminem zgłaszania uwag,
Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


3. Ustalono zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia omawianych projektów wraz z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji wspólnie z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Sławomir Waszczyński Dyrektor Generalny


4. Omówiono sprawę przygotowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych.

Ustalono:
w dniu 07 września 2004 r. w ramach współpracy z Ministerstwem Polityki Społecznej zostanie uzgodniony zakres merytoryczny, niezbędny do opracowania przez Ministerstwo Zdrowia.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
Nadzoruje:Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


6. Omówiono porządek posiedzenia Rady Ministrów w dniu 07-09-2004 r. godz. 11.00, posiedzenia plenarnego Sejmu RP oraz Komisji Sejmu RP odbywających się w dniach od 08 do 10 września 2004 r.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2228 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.