nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 8 września 2004 r.


1. Projekt Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania w roku 2003 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z siedmiodniowym terminem zgłaszania uwag,
w przypadku zgłoszenia licznych uwag zostanie zorganizowana konferencja uzgodnieniową.
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Dokumenty przewidziane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 08 września 2004 r. w ramach projektu punktu „Projekt stanowiska Polski wobec Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013”
(dokument do użytku służbowego).
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Omówiono dokument.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej.
- referowała Pani Anna Blak – Kaleta Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych.
Odpowiedzialny: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4. Posiedzenie plenarne Sejmu RP - pytania w sprawach bieżących:
- Omówiono projekty odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących kierowane do Ministra Zdrowia na posiedzeniu plenarnym w dn. 9-09-2004 r.
Z upoważnienia Ministra Zdrowia odpowiedzi na pytania Posłów będzie udzielał Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny i Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

5. Ustalono harmonogram konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. ( Radą Społeczno-Zawodową, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołem Problemowym ds. Usług Publicznych przy Komisji Trójstronnej).
Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2133 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.