nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 9 września 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
- referowała Pani Wiesława Kłos Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas obrad,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag.
Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
Ustalono:
wskazanie ostatecznego źródła finansowania wydatków związanych z działalnością Komisji Inwentaryzacyjnej, po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Finansów w trybie roboczym.
Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu
wprowadzenie zmian redakcyjnych zgodnie z przyjętymi uwagami,
ponowne omówienie na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 10-09-2004 r.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Notatka dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Zdrowia.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
ponowne omówienie projektu na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 24-09-2004 r.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt struktury informacji o stanie przygotowań do wdrożenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki z zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustalono:
uzupełnienie dokumentu zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad,
ponowne omówienie na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 13-09-2004 r.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 09-09-2004 r.

6. Omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 09-09-2004 r. w punkcie Program Rządowy - Pilotaż 2005-2007 "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".
Ustalono:
podtrzymanie uwag Ministra Zdrowia w szczególności dotyczących finansowania programu skierowanych w piśmie z dnia 26-08-2004 r. do Pana Michała Kalinowskiego Sekretarza Komitetu Rady Ministrów i wiadomości Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2336 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.