nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 13 września 2004 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i informacja o stanie przygotowań do wdrożenia ustawy
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas obrad,
przedstawienie informacji na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 14-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Informacja w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej
- referowała Pani Ewa Kacprzak Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
z powodu niewykonania Programu badań prenatalnych z ogólnej kwoty 15 000 000 zł zaplanowanej na realizację programu, 12 500 000 zł zostanie przeznaczone na „Ogólnopolski program profilaktyki raka szyjki macicy” oraz „Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografi przesiewowej w Polsce”,
szczegółowy podział środków finansowych na poszczególne programy zostanie uzgodniony z Panem Michałem Kamińskim. Zastępcą Prezesa ds. Medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
pozostała kwota w wysokości 2 500 000 zł będzie przeznaczona na Program badań prenatalnych.
w dniu 15-09-2004 r. odbędzie się spotkanie Zespołu ds. badań prenatalnych w Polsce w celu rozstrzygnięcia problemów związanych z dalszymi pracami nad programem w 2004 r. i przygotowaniem programu na 2005 r.
podział środków na województwa będzie zgodny z liczebnością populacji danego województwa w określonym wieku, zgodnym z założeniami programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie stanowiska wobec apelu delegacji niemieckiej, słoweńskiej, szwedzkiej oraz brytyjskiej o ustanowienie stałego mechanizmu współpracy Ministrów Zdrowia państw członkowskich UE.

Ustalono:
przedstawienie aktualnej informacji na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 14-09-2004 r. godz. 8.00.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Ustalono, że Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu nadzorować będzie wykonanie przez Ministerstwo Zdrowia ustalenia Komitetu Rady Ministrów z dnia 9 września 2004 r. w sprawie dodatkowych uzgodnień projektu
Programu Rządowego - Pilotaż 2005-2007 "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".

5. Informacja w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2005.

Ustalono:
wystosowanie pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do ustalenia w dniu 10-08-2004 r. z prośbą o przesłanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia do Ministra Zdrowia w dniu 13-08-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Ustalono, że spotkanie w sprawie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2005 rok odbędzie się w dniu 15-09-2004 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia.

7. Poselski projekt uchwały w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii poszanowania życia ludzkiego (druk sejmowy 3187)
- przedstawiał Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie materiału na posiedzenie Kierownictwa w dniu 16-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Informacja w sprawie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie.

Ustalono:
omówienie sprawy na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 15-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

9. Zapoznano się z informacją w sprawie pisma Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dn. 07-09-2004 r. (skierowane do rąk własnych).

Ustalono:
niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i przekazanie do Pana Marka Balickiego Ministra Zdrowia niezbędnej informacji w sprawie odpowiedzi.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Biuro Ministra
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

10. Informacja w sprawie korespondencji kierowanej do Ministra Zdrowia od partnerów społecznych.

Ustalono:
wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym określających tryb postępowania z tego rodzaju korespondencją.

Odpowiedzialny: Biuro Ministra, Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Zastępujący Dyrektora Generalnego Pan Piotr Warczyński

11. Ustalono, że należy rozpocząć prace nad zmianą strony internetowej Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji
Nadzoruje: Zastępujący Dyrektora Generalnego Pan Piotr Warczyński

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2068 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.