nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 15 września 2004 r.


1. Informacja w sprawie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 3215)
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania roboczego z przedstawicielami Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wysłanie zaproszeń w sprawie spotkania do dnia 16-09-2004 r.,
przygotowanie projektu stanowiska Rządu do projektu uchwały uwzględniając podział na część ogólną, szczegółową oraz finansową,
przesłanie wstępnego projektu do opinii ekspertom zewnętrznym.
skierowanie projektu stanowiska Rządu pod obrady Rady Ministrów w październiku br.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Wniosek w sprawie skutków niezatwierdzenia Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
niezatwierdzenie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005,
uwzględnienie w treści wniosku uwag zgłoszonych podczas obrad,
przedłożenie wniosku do podpisu Ministrowi Zdrowia w dniu 15-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Modyfikacja fiszki projektu Phare PL 2003/000-580-02-06 „Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej” („Strengthen administration for benefis in kind”) wraz z uzasadnieniem w związku z przeniesieniem zadań instytucji łącznikowej z Biura Rozliczeń Międzynarodowych do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i zmianą beneficjenta projektu
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
pozostawienie siedziby Stałego Doradcy ds. Współpracy Bliźniaczej w dotychczasowej siedzibie,
w fiszce projektowej zostanie dokonana zmiana beneficjenta z Biura Rozliczeń Międzynarodowych na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia działania Kolegium Ministra oraz Kolegium Ministerstwa Zdrowia.
- referował Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
na wniosek Pana Piotra Warczyńskiego Zastępującego Dyrektora Generalnego rozpatrzenie projektu zarządzenia odbędzie się w terminie późniejszym.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1938 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.