nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 16 września 2004 r.


1. Porządek posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 17-09-2004 r. godz. 8.00
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Omówiono porządek obrad w punktach:
- Notatka dotycząca propozycji wprowadzenia szczególnych procedur przygotowywania i ustanawiania programów wieloletnich,
- Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006,
- Narodowy Program Stypendialny,
- Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw,
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Ustalono:
podtrzymanie uwag zgłoszonych do Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006 oraz do projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw,
zgłoszenie uwagi do projektu zmiany ustawy o finansach publicznych dotyczącej usunięcia bariery dla tworzenia programów wieloletnich w ochronie zdrowia.

2. Projekt stanowiska Rządu wobec projektu uchwały w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii poszanowania życia ludzkiego (druk sejmowy 3187)
- referowała Pani Anna Blak – Kaleta Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przeredagowanie projektu stanowiska Rządu zgodnie z przyjętymi uwagami,
przedłożenie Panu Markowi Balickiemu Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia,
skierowanie do uzgodnień nastąpi po ustaleniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwagi dotyczącej Oceny Skutków Regulacji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z 7-dniowym terminem zgłaszania uwag,
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych tymi informacjami
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z 7-dniowym terminem zgłaszania uwag,
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Informacja dotycząca trybu wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przygotowanie stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie ogólnych warunków kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2005 z zaznaczeniem trybu na rok 2006,
powiadomienie o decyzji Ministra Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia,
podanie do publicznej wiadomości informacji o stanowisku Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1884 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.