nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 23 września 2004 r.


1. Przygotowanie sprawozdania z prac Rządu w okresie od uzyskania wotum zaufania dla Sejmu RP.

Ustalono:
przygotowanie przez Dyrektorów Departamentów i Biur oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego informacji do sprawozdania w dniu 24-09-2004 r. do godz. 9.00,
sprawę koordynuje Biuro Ministra.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów i Biur
Nadzoruje: Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Zastępujący Dyrektora Generalnego

2. Informacja w sprawie Konferencji "Uleczyć szpital. Zmiany w finansowaniu usług świadczonych przez szpitale".

Ustalono:
przygotowanie przez Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu i Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu wytycznych w sprawie udziału w seminariach i konferencjach Członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Szefa Gabinetu Politycznego oraz Członków Korpusu Służby Cywilnej, w terminie do dnia 01-10-2004 r.
Departament Dialogu Społecznego opracuje na podstawie wytycznych projekt zasad i tryb udziału w seminariach i konferencjach,
projekt dokumentu zostanie opracowany do dnia 08-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Omówienie stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia w dniu 28-09-2004 r. aktów wykonawczych do ustawy, które muszą wejść w życie od 1 października 2004 r.,
podjęcie działań w sprawie zapewnienia opublikowania rozporządzeń do dnia 30-09-2004 r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Prawny Koordynuje: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
- referowała Pani Elżbieta Biłobran-Uberman Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przygotowanie nowego projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas obrad, w terminie do dnia 15-10-2004 r.,
Pani Elżbieta Biłobran-Uberman Dyrektor Departamentu Dialogu i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego Społecznego przygotują projekt informacji dla świadczeniodawców o sposobie kierowania oświadczeń w sprawie reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, w terminie do dnia 24-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia działania Kolegium Ministra oraz Kolegium Ministerstwa Zdrowia
- referował Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
przygotowanie, do dnia 30-09-2004 r., nowego projektu zarządzenia po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas obrad.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2101 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.