nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 września 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 24-09-2004 r. godz. 11.00
- referował Pan Wojciech Brzost Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
podtrzymanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Notatka w sprawie projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia. Publicznego.

Ustalono:
Pan prof. dr hab. Stanisław Pużyński w porozumieniu z Panią Danutą Ryglewicz Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w terminie do dnia 1-10-2004 r., przygotują projekt obrad roboczej konferencji w sprawie powołania instytucji Rzecznika Praw Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
konferencja zostanie zorganizowana do dnia 22-10-2004 r.
konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zostanie zorganizowana do dnia 30-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad z powodu niekompletności informacji i ponowne skierowanie pod obrady Kierownictwa.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad z powodu niekompletności informacji i ponowne skierowanie pod obrady Kierownictwa.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonania w roku 2003 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej w dniu 28-09-2004 r. po obradach Rady Ministrów,
skierowanie projektu pod obrady Komitetu Rady Ministrów w dniu 29-09-2004 r

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Informacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia wobec apelu delegacji niemieckiej, słoweńskiej, szwedzkiej oraz brytyjskiej o ustanowienie stałego mechanizmu współpracy Ministrów Zdrowia państw członkowskich UE
- referował Pan Wojciech Brzost p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przygotowanie wniosków i propozycji w tej sprawie pod obrady Kierownictwa w dniu 28-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz stanu

7. Przygotowanie sprawozdania z prac Rządu w okresie od uzyskania wotum zaufania dla Sejmu RP.

Ustalono:
przygotowanie materiału na podstawie informacji przekazanej przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia w wyniku ustaleń Kierownictwa w dniu 23-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Koordynator: Pan Wojciech Kutyła Szef Gabinetu Politycznego

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2470 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.