nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 10 lipca 2013 r.


1. Wniosek Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie akceptacji udziału w realizacji projektu pn. Popularyzacja wiedzy na temat technologii ICT kluczem do rozwoju rynku usług zdrowotnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 11-07-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 08-07-2013 r. do 12-07-2013 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt ustawy o produktach biobójczych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
skierowanie pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie z uwagami,
termin realizacji: 11-07-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-10
Data publikacji:
       2013-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1820 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.