nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 31 lipca 2013 r.


1. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-08-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący Porozumienia w sprawie utworzenia Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej między Rządem Republiki Estonii, Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Federalnej Niemiec, Rządem Republiki Islandii, Rządem Republiki Łotwy, Rządem Republiki Litwy, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-08-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 01-08-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-08-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

5. Projekt pisma kierowanego do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania wraz z projektami 2 rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie nadania obszaru ochrony uzdrowiskowej
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

6. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu założeń,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 01-08-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

7. Założenia nowych projektów systemowych w ramach Działania 2.3 PO KL „Prognozowanie chorobowości narzędziem usprawniania procesów zarządczych w systemie ochrony zdrowia”.
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie kierunków zaproponowanych działań.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-31
Data publikacji:
       2013-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1631 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.