nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 września 2004 r.


1. Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006.
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i Pan Janusz Kaszuba Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
wprowadzenie zmian redakcyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad,
uzupełnienie dokumentu o zapis zaproponowany przez Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu dotyczący rejestru grup pacjentów,
przekazanie poprawionej wersji dokumentu do zaparafowania przez Dyrektorów właściwych merytorycznie Departamentów, do dnia 30-09-2004 r. (rano),
przedłożenie Ministrowi Zdrowia ostatecznej wersji dokumentu,
przygotowanie do dnia 30-10-2004 r. harmonogramu prac mających na celu wprowadzenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się swiadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zapoznało się z kolejną wersją projektu.

Ustalono:
kontynuowanie prac z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
przedstawienie przez Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu, w terminie 7 dni, propozycji powołania Zespołu roboczego do prac nad projektem.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- referował Pan Konrad Stolarski p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
przygotowanie analizy przeznaczenia obiektów będących przedmiotem informacji,
ponowne skierowanie pod obrady Kierownictwa, w terminie do 22 października br.,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przygotowanie prezentacji wskazującej na tok postępowania przy przygotowywaniu decyzji w sprawie, pod kątem propozycji zapisu w projekcie rozporządzenia,
kontynuowanie prac nad projektem.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2840 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.