nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 30 września 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
skierowanie projektu do uzgodnień wewnętrznych, w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania oraz wzoru wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad,
ponowne omówienie po uzgodnieniach wewnętrznych.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad,
ponowne omówienie po uzgodnieniach wewnętrznych.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
ponowne omówienie po uzupełnieniu informacji dotyczących uzasadnienia projektu.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2139 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.