nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 1 października 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 01-10-2004 r. o godz. 11.00
- referował Pan Wojciech Brzost Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
udział w posiedzeniu Komitetu w dniu dzisiejszym weźmie Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu,
Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą dokona korekty tekstu w Sprawozdaniu z nieformalnego posiedzenia Rady ds. Zdrowia w dniach 9 – 10 września 2004r. (str. 6/7), zgodnie z ustaleniem Kierownictwa z dnia 28 września br.,

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
- referowała Pani Ewa Kacprzak Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej

Ustalono:
zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia na "z dniem ogłoszenia",
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
poinformowanie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia o rozbieżnościach powstałych w wyniku uzgodnień zewnętrznych.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. "Wykaz upoważnień dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych" przedstawiający stan zaawansowania prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi, do wydania których zobowiązany jest Minister Zdrowia
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przygotowanie projektu ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia,
Dyrektor Generalny skieruje do Departamentów zapytanie w sprawie zaawansowania prac i przewidywanego terminu wykonania upoważnień ustawowych - termin odpowiedzi Departamentów najpóźniej do dnia 4 października br.,
omówienie stanu prac w tym zakresie na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 13 października br.,

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z właściwymi departamentami merytorycznymi
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
- Referowała Elżbieta Biłobran - Uberman Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
rozszerzenie zapisu paragrafu 4 o przedstawiciela Ministra Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia Kierownictwa z udziałem Dyrektorów Departamentów będzie rejestrowany na taśmie magnetofonowej.
Ustalono, że w spotkaniach Ministra Zdrowia z partnerami społecznymi będzie uczestniczyć Kierownictwo Departamentu Dialogu Społecznego oraz, że Departament Dialogu Społecznego będzie przygotowywał materiały dla uczestników spotkań, po zaakceptowaniu ich treści przez właściwego podsekretarza stanu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

ustalenia pkt. 2 i 4 zostały skorygowane po zakończeniu posiedzenia Kierownictwa.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2241 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.