nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 07 października 2004 r


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 07-10-2004r.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
nie zgłoszono uwag do zawartości merytorycznej,
decyzje w sprawie dalszych działań formalno-prawnych zostaną podjęte po wyjaśnieniach okoliczności i przesłanek przygotowania nowelizacji,
przygotowanie notatki dotyczącej trybu i sposobu prac nad projektem rozporządzenia.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

4. Projekt dokumentu "Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie dokumentu w części dotyczącej zawartości merytorycznej,
zmianę tytułu w trybie roboczym z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
wyjaśnienie kwestii formalno-prawnych dokumentu,
przesłanie dokumentu do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
termin realizacji do dnia 08-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Kolegium Ministra oraz projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie obrad i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia w dniu 14-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2055 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.