nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 08 października 2004 r


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 12 października 2004 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego i Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Ustalono:
omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 12-10-2004 r.
w dniu 08-10-2004 r. zostanie skierowane po obrady Rady Ministrów Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania w roku 2003 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i skutkach jej stosowania.
w dniu 08-10-2004 r. zostanie skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów projekt autopoprawki do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych usta

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Biuro Ministra, Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- referował Pan Wojciech Brzost Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 12-10-2004 r.

3. Informacja w sprawie przyznawania premii dla dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi i skierowanie pod obrady Kierownictwa w terminie do 14-10-2004 r.
zasady przyznawania premii dla dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, będą ustalane przez właściwych podsekretarzy stanu w stosunku do nadzorowanych jednostek.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Sprawy różne.

Ustalono:
w dniu 11-10-2004 r. zostaną skierowane po obrady Kierownictwa: projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i projekt ustawy o zmianie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie strategii antykorupcyjnej.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny, Departament Polityki Lekowej i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Departament Prawny został zobowiązany do przedłożenia założeń dotyczących trybu i sposobu przygotowywania aktów normatywnych.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2123 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.