nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 31 października 2013 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 04-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Pismo Departamentu Prawnego
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 04-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 04-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia

- przedstawił Marcin Antoniak Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 04-11-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Marcin Antoniak Dyrektor Generalny Ministerstwa ZdrowiaOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-18
Data publikacji:
       2013-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1354 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.