nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 października 2004 r


1. Informacja o stanie prac nad projektem ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- referował Pan Roman Danielewicz Koordynator Departamentu Polityki Zdrowotnej i Pan prof. dr hab. Piotr Kaliciński.

Ustalono:
zespół roboczy dokona przeglądu tekstu projektu ustawy i wprowadzi zmiany, uwzględniając uwagi zgłoszone podczas dyskusji,
zespół roboczy przedstawi wniosek w sprawie zakresu nowelizacji ustawy,
termin realizacji: 20-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 19-10-2004 r. (wtorek) godz. 11.00
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 19-10-2004 r.(wtorek) godz. 11.00.


3. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych w dniach 18-10-2004 r. do 22-10-2004 r. (poniedziałek – piątek) w punktach właściwych dla Ministra Zdrowia.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. "Wykaz upoważnień dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych"(część A, B, C; stan na dzień 7 października 2004 r.).
Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.


Ustalono:
dokonanie konsultacji w zakresie zmian i uchylenia niektórych upoważnień przez właściwe Departamenty z nadzorującymi Podsekretarzami Stanu,
termin realizacji: do dnia 22-10-2004 r.,
przedstawienie nowego projektu ustawy,
termin realizacji: 25-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje:Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Założenia do projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: do dnia 28-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinny kierować świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 18-10-2004 r.,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2448 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.