nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 października 2004 r1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 19-10-2004 r.(wtorek) godz. 1600 oraz w dniu 22-10-2004 r.(piątek) godz. 1100.


2. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.
omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 21-10-2004 r. (czwartek) godz. 1500.


3. Informacja Ministra Zdrowia na temat planowanych zamierzeń resortu do końca kadencji Sejmu RP.


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń po uzgodnieniach zewnętrznych.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 20 -10-2004 r.
termin rozpoczęcia prac nad nowym projektem rozporządzenia zostanie podany po spotkaniu Ministra Zdrowia z Wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej,
termin realizacji: 25 -10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2224 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.