nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 października 2004 r1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia minimalnego czasu trwania i ramowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o członkostwo w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wymagań kwalifikacyjnych dla osób prowadzących oraz wzoru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (projekt roboczego aktu wykonawczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
kierowanie do Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
termin realizacji: 21 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Informacja Biura Rozliczeń Międzynarodowych w sprawie kosztów leczenia zagranicznego
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Zapoznano się z informacją.


3. Materiał dotyczący szkolenia podyplomowego lekarzy w zakresie doskonalenia zawodowego oraz lekarskiego egzaminu państwowego (LEP) w związku z VII Krajowym Zjazdem Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (21-23 października 2004 r.)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Zapoznano się z przedstawionym materiałem.


4. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań poselskich skierowanych do Ministra Zdrowia
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Ustalono:
niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na zaległości,
podjęcie przez nadzorujących Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego odpowiednich działań w celu zobowiązania dyrektorów komórek organizacyjnych do bezwzględnego przestrzegania terminów konstytucyjnych przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie.
termin realizacji: 22 -10-2004 r.

Odpowiedzialni: Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przepracowanie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Sprawy różne.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac związanych z podjęciem decyzji kierunkowych w sprawie rejestru usług medycznych,
termin realizacji: 22 -10-2004 r.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2238 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.