nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 10 stycznia 2014 r.


1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu na obszarze gminy Ozorków.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany
i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 1 dzień,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną (druk 1110)
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 1107)
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. koordynowania funkcjonowania i rozwoju standardu ISBT 128
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

6. Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014 – 2018
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 5 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

7. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do przygotowania zasad weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
• przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o zamiarze powołania Zespołu.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-31
Data publikacji:
       2014-01-10
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Słowa kluczowe: Kolegium Ministra Zdrowia, ustalenia z Kierownictwa
Statystyka strony: 2405 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.