nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 października 2004 r1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 25-10-2004 r.
termin realizacji: 22 -10-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: do 25 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
(dokument po uzgodnieniach zewnętrznych, pierwszy projekt został omówiony na Kierownictwie w dn. 08.09.2004 r. )
- referował Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: do 25 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- referował Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 25-10-2004 r.
termin realizacji: 22 -10-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne przedstawienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2280 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.