nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 26 października 2004 r


1. Porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26-10-2004 r. - dodatkowe informacje wynikające z ustaleń Kierownictwa w dniu 25-10-2004 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Zapoznano się z informacją.

2. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęto z porządku obrad do ponownego omówienia,
termin realizacji: 29 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (import docelowy)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu w uzasadnieniu zmian o charakterze redakcyjnym,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-10-2004 r.,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.
ponowne omówienie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 11-10-2004 r.).
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
wykreślenie w zmianie 1 art. 14 ust. 4
wykreślenie w zmianie 2 ust. 1 a
wprowadzenie zmiany redakcyjnej w zmianie 2 w art. 2 ust. 3 (poprzez skrócenie zapisu) oraz w art. 2 ust. 4 (poprzez zmianę wyrazu na okoliczności),
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 27 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przepracowanie projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
termin realizacji: 03-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 20-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie korekty w § 3 ust. 1 w pkt. 1 poprzez wykreślenie wyrazu "efektywność", wykreślenie pkt. 2 i zmianę redakcji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni po uzgodnieniu tekstu z Ministrem Zdrowia,
termin realizacji: 26-10-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli wspólnie z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 11-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wyodrębnienie w oddzielnym ustępie treści związanych z wykonywaniem zajęć zarobkowych za zgodą,
przepracowanie zapisów dotyczących ograniczeń dodatkowego zatrudnienia dla Prezesa Urzędu i Wiceprezesów Urzędu,
zmianę proponowanych zapisów w odniesieniu do członków komisji,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2064 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.