nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 27 października 2004 r1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- referował Pan Wojciech Brzost Zastępca Dyrektora Departamentu
Integracji i Współpracy z Zagranicą.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 29-10-2004 r.,
ustalono przygotowanie dodatkowej informacji dotyczącej porządku obrad KERM pkt. V. 1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: do 29 -10-2004 r.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28-10-2004 r.


3. Propozycje założeń dotyczące zasad doboru przedstawicieli Ministra Zdrowia do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
Informacja w sprawie przedstawicieli Ministra Zdrowia w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
przepracowanie dokumentu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (dokument omawiany na Kierownictwie 22-10-2004 r. )
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu z zaleceniem zmiany redakcji uzasadnienia,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 27-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Założenia do projektu zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
termin realizacji: 29 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2214 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.