nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 października 2004 r


1. Dokument w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Informacja na temat zaawansowania prac nad Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
spotkanie Ministra Zdrowia z Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu, Dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i Dyrektorem Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w celu omówienia propozycji działań,
Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego przygotuje materiały na spotkanie w dniu dzisiejszym o godz. 13.30.
termin realizacji: 28 -10-2004 r.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie uszczegółowionych założeń,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentem Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2361 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.