nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 04 listopada 2004 r


1. Projekty trzech metryk aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia i zarządzenia)
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektów po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
omówienie na Kierownictwie projektu zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia wraz z załącznikami tzw. metrykami aktów prawnych,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 08-11-2004 r.
termin realizacji: 04 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 09-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Informacja na temat prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłożenie projektu rozporządzenia do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 04 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Notatka w sprawie aspektów formalno-prawnych dotyczących okresu przejściowego na wprowadzenie postanowień znowelizowanej dyrektywy 2001/83/WE wydłużającej okres ochrony danych rejestracyjnych produktów leczniczych
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Ministerstwo Zdrowia nie zgłasza uwag do informacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

5. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie założeń,
przygotowanie odpowiednich założeń do zmian ustawowych w odniesieniu do pielęgniarek i położnych w uzgodnieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
termin realizacji: 18 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:19-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Departamentem Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Założenia do Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce (Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007- 2013).
Zapoznano się z uwagami zgłoszonymi przez Departamenty Ministerstwa Zdrowia i harmonogramem dalszych prac.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2343 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.