nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 listopada 2004 r.1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006. (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 02-11-2004 r.)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłużenie terminu uzgodnień zewnętrznych do dnia 17-11-2004 r.
termin realizacji: 10-11-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu we współpracy z Panią Wacławą Wojtalą Podsekretarzem Stanu

4. Projekt harmonogramu prac nad Rejestrem Usług Medycznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie Harmonogramu prac nad opracowaniem rekomendacji dla Ministra Zdrowia na temat zasadności kontynuacji prac nad projektem Rejestru Usług Medycznych po wprowadzeniu poprawek dotyczących terminów,
przedstawienie na Kierownictwie wstępnych wniosków,
termin realizacji: 19 -11-2004 r.
przedstawienie rekomendacji na Kierownictwie,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.

5. Projekt harmonogramu prac zespołu roboczego w sprawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie harmonogramu.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Pismo Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie na Kierownictwie informacji dotyczącej Umowy Grantu Japońskiego TF 051897,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do projektu Komisji Europejskiej (numer dokumentu COM (2004) dotyczącego 29 nowelizacji związanej z dostosowaniem do postępu technicznego Dyrektywy 76/769/EWG (ograniczenia w handlu i użyciu pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska Rządu z uwzględnieniem uwag dotyczących skutków finansowych i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8. Informacja o wynikach kontroli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.
Urząd Rejestracji.


Ustalono:
dokończenie omawiania sprawy na następnym posiedzeniu Kierownictwa,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli, Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu we współpracy z:
- Panem Rafałem Niżankowskim Podsekretarzem Stanu,
- Panią Dorotą Duliban Głównym Inspektorem Farmaceutycznym


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2376 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.