nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 15 listopada 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 16-11-2004 r.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Program Szczepień Ochronnych na rok 2005 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2005 r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

7. Informacja o stanie prac nad projektem ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie Oceny Skutków Regulacji, zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponownie omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
projekt ustawy w obecnej formie nie może być wysłany do uzgodnień zewnętrznych,
przedstawienie harmonogramu prac nad projektem ustawy,
termin realizacji: 19 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o ustanowieniu programu ''Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 - 2010''
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie uzasadnienia zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
zredagowanie programu stanowiącego załącznik do programu,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

10.Sprawy różne.

Ustalono:
przekazanie Członkom Kierownictwa informacji na temat przystosowania budynków będących w zarządzie Ministra Zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
uzupełnienie oznakowania wewnątrz budynków.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2186 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.