nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 listopada 2004r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 19-11-2004 r.


2. Projekt stanowiska Rządu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu


3. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień ministerialnych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


4. Informacja w zakresie zewnętrznych zespołów, komitetów, rad, komisji, których uczestniczą Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

5. Materiał na Kolegium w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie i zaakceptowanie przedstawionych kierunków działań,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczenibiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie projektu przy utrzymaniu aktualnie obowiązującego poziomu odpłatności,
wprowadzenie zmian w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznych, do grupy objętej wspólnym limitem ceny wraz z wykazem uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień zewnętrznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
przygotowanie informacji dotyczącej zmian, które wprowadza projekt,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2340 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.