nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 listopada 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 23-11- 2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 24-11- 2004 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 22-11-2004 r. do dnia 26-11-2004 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki prenatalnej w Polsce
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu zarządzenia po uwzględnieniu uwag,
skierowanie pisma do Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
skierowanie pisma do wskazanych w projekcie podmiotów o wyznaczenie osób do udziału w pracach Zespołu,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.,
przedłożenie projektu do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 29 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

5. Założenia wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektów ustaw i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-11-2004 r. (czwartek),
termin realizacji: 22-11-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 23 -11-2004 r.,
przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt stanowiska Rządu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie stanowiska Rządu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu

8. Sprawy różne.

Ustalono:
omówienie na Kierownictwie w dniu 24-11-2004 r. (środa) stanu realizacji zadań wynikających z dokumentu „Zestawienie najważniejszych zadań planowanych do realizacji w okresie do końca kadencji Rządu w zakresie ochrony zdrowia”.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2331 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.