nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 listopada 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 30 -11- 2004 r.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-12-2004 r. do godz. 9.00,
termin realizacji: 29 -11-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 07-12-2004 r.,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS w latach 1999-2003
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Krajowe Centrum ds. ADIS
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Krajowe Centrum ds. ADIS
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny wraz z wykazem uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień zewnętrznych.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie uzasadnienia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

7. Podział części środków finansowych na rok 2004 z rozdziału 85148 - Medycyna pracy
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Zobowiązano Panią Wacławę Wojtalę Podsekretarza Stanu i Pana Zbigniewa Podrazę do przygotowania szczegółowej informacji w tej sprawie.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pod obrady Kolegium Ministra,
termin realizacji: 01-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pod obrady Kolegium Ministra,
termin realizacji: 01-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2042 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.