nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 2 grudnia 2004 r.


1. Informacja o stanie realizacji zadań wynikających z „Zestawienia najważniejszych zadań planowanych do realizacji w okresie od końca kadencji Rządu w zakresie ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Szef Gabinetu Politycznego.

Ustalono:
przygotowanie szczegółowej informacji o stanie prac zgodnej z ustalonymi terminami w harmonogramie,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Wojciech Kutyła Szef Gabinetu Politycznego

2. Informacja o stanie prac nad rozporządzeniami do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyspieszenie prac w zakresie aktów wykonawczych będących po uzgodnieniach zewnętrznych,
przedłożenie do omówienia na Kierownictwie,
termin realizacji: do dnia 07-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych departamentów w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie stanowiska Polski odnośnie możliwości zaakceptowania propozycji Prezydencji (DS. 727/2/04) w zakresie stosowania klauzuli opt-out
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
akceptację propozycji przedstawionej w tym zakresie przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
termin realizacji: 02-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego wspólnie z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2619 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.