nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 3 grudnia 2004 r. godz. 10.00


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 03-12-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Informacja o stanie realizacji (na dzień 01-12-2004 r.) zadań wynikających z „Zestawienia najważniejszych zadań planowanych do realizacji w okresie od końca kadencji Rządu w zakresie ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Szef Gabinetu Politycznego.

Ustalono:
przyjęcie informacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
opracowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę.
termin realizacji: 08-12-2004

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego

3. Propozycje Ministerstwa Zdrowia do tematów pracy Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Medycznego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

5. Sprawozdanie z pierwszej Ogólnoeuropejskiej Konferencji nt. "Przeciwdziałanie Oszustwom i Korupcji w Ochronie Zdrowia w Europie.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

6. Informacja w sprawie stanowiska Polski jakie zostało zawarte w Instrukcji na Radę do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich - EPSCO
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

7. Informacja o stanie realizacji japońskiego grantu TF 051897, administrowanego przez Bank Światowy
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

8. Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego (z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków).
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

9. Projekt Programu "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”
- referował Pan Roman Danielewicz Koordynator Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 03-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

10. Projekt "Wytycznych dotyczących udziału w konferencjach seminariach i innych wydarzeniach publicznych".
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

11. Notatka w sprawie stanu prac nad realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 20 ust. 11 i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

12. Notatka w sprawie propozycji realizacji obowiązków ministra właściwego do spraw zdrowia wynikających z art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w zakresie gromadzenia oraz nadzoru nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, a także udostępniania informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2195 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.