nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kolegium
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 3 grudnia 2004 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie treści, wielkości wzoru i sposobu umieszczenia na opakowaniu napoju alkoholowego informacji o szkodliwości picia alkoholu w okresie ciąży i karmienia piersią lub o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-12-2004 r.
omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 09-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 06-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 06-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Sprawy różne.

W związku z dużą liczbą zmian w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ustalono opracowanie nowego projektu ustawy i przedstawienie na Kierownictwie,
Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o zmianę terminu rozpatrzenia projektu zaproponowanego w Harmonogramie Prac Rady Ministrów z grudnia 2004 r. na luty 2005 r. ,
termin realizacji:17 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2314 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.