nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 07 grudnia 2004 r.


1. ,,Główne założenia programu naprawczego wdrażanego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”
- referował Pan Andrzej Koronkiewicz p.o. Prezesa Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
przyjęcie wstępnego projektu programu,
przedstawienie nowego tekstu po uwzględnieniu uwag Członków Kierownictwa,
termin realizacji:17-12-2004 r.
omówienie ,,Kierunków zmian w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”,
termin realizacji:14-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Plan działań w związku z przygotowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych na leki stosowane w lecznictwie zamkniętym, których zakup jest znacznym obciążeniem dla budżetów szpitali, w oparciu o art. 218 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, zmieniającym art. 5 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 07-12-2004 r. godz. 18.00

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Rekomendowane zmiany w systemie refundacji leków w Polsce
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
spotkanie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z ekspertami zewnętrznymi Departamentu Polityki Lekowej,
termin realizacji: 10-12-2004 r. po godz. 13.00
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji:13-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Założenia i makieta informatora o lekach
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu informatora zgodnie z przedstawionymi założeniami i makietą,
termin realizacji:17-01-2005

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji:07-12-2004 r. godz. 18.00

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa
- przedstawił Pan Zbigniew Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji:08-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2287 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.