nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 grudnia 2004 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów w których te badania są przeprowadzane
-przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21 -12-2004 r.,
dokonanie oceny funkcjonowania obecnie obowiązującego rozporządzenia w uzgodnieniu z konsultantami krajowymi,
termin realizacji: luty 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu


3. Propozycje Ministerstwa Zdrowia do Planu Pracy Rady Ministrów na 2005 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie propozycji do Planu Pracy Rady Ministrów po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 22-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
wspólnie z właściwymi Departamentami
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu


4. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu sprawozdania i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 22 -12-2004 r

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu


5. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 21-12-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

6. Omówiono harmonogram prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2672 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.